Tag: ขายสลากเงินไปไหน

2 months ago 0 171
หน่วยงานใดจัดเก็บเงินที่ได้มาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ? มารู้จักก่อนเลยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ...