Tag: แอปเป๋าตัง

1 week ago 0 60
สลากกินแบ่งรัฐบาล คือ ลอตเตอรี่ชนิดหนึ่งในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการจะขายลอตเตอรี่ต้องทำการขออนุญาตจากสำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาลก่อน ...