ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบการเสี่ยงโชค และชอบสนับสนุนรัฐบาลโดยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล มักจะทราบกันอยู่แล้วว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสลาก …

ซื้อสลากหวยแล้วเงินไปไหน เรื่องที่คนไทยทุกคนอยากรู้

ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบการเสี่ยงโชค และชอบสนับสนุนรัฐบาลโดยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล มักจะทราบกันอยู่แล้วว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสลากที่จัดทำขึ้นจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง แต่ในเรื่องรายละเอียดของการดำเนินการต่างๆ การจัดสรรเงินรายได้ภายในนั้น ประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่มีใครได้ทราบมากนัก และในเนื้อหาบทนี้จะกล่าวถึง รายละเอียด การจัดสรรเงินรายได้ที่ได้รับมาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำให้ทราบว่า มีการจัดสรรรายได้ดังกล่าวอย่างไร ใช้ทำอะไรบ้าง สร้างประโยชน์อย่างไร

ซื้อสลากหวยแล้วเงินไปไหน เงินรายได้จัดสรรเป็น 4 ส่วน

1. เงินรางวัล คิดเป็น 60 % ของรายได้ทั้งหมด จัดสรรมาเพื่อใช้จ่ายให้กับผู้ถูกรางวัล จำนวนเงินรางวัลที่ต้องจ่ายจริงแก่ผู้ถูกสลากกินแบ่งในแต่ละงวดนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถูกรางวัล และประเภทของสลาก

2. รายได้แผ่นดิน คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 23 %ของรายได้ทั้งหมด นำส่งให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ไม่เกิน 17% ของรายได้ แบ่งเป็นประเภทค่าใช้จ่ายดังนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยหลักๆ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์สลาก ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและควบคุมการจำหน่ายค่าตอบแทนผู้ขายสลาก
3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาสลาก ค่าใช้จ่ายอื่น

4. เงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม คิดเป็น 3 % ของรายได้ทั้งหมด ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การช่วยเหลือผู้พิการ ยากจน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม

เงินรายได้จากการขายสลากของกองสลากกินรวบ จะถูกนำไปใช้ประโยชน์หลักๆ ดังนี้

1 .จ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัล ตามเงื่อนไข

2. บริหารจัดการองค์กร เงินเดือนพนักงานและสวัสดิการต่างๆ ดูแลพัฒนาสถานที่ ซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน

3. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เงินทุนกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล พัฒนาชุมชน

4 .พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการพัฒนาระบบการออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อสลาก

5. ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น ลงทุนในกองทุนอื่นๆ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

เงินจากการขายสลาก

ในแต่ละปี มีเงินรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งเงินดังกล่าวก็จะถูกนำเข้าสู่ระบบ และถูกจัดสรรไปตามแต่เงื่อนไข ภายในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหลักๆก็จะเป็นการจัดสรรแบ่งไปจ่ายเงินรางวัลประมาณ ให้สำหรับผู้ที่โชคดีถูกรางวัลในแต่ละงวด มีการจัดสรรให้เป็นรายได้แผ่นดิน จัดสรรสำหรับใช้จ่ายในการบริหารงานส่งเสริมพัฒนาในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และรวมไปถึงเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม เมื่อทราบกันพอสมควรแล้วว่าเงินที่เราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศ ก็อย่าลืมอุดหนุนส่งเสริมรัฐบาล แต่ก็ซื้ออย่างมีสติ ขอให้โชคดีกันทุกท่านค่ะ

Read More

Posts not found

Sorry, no other posts related this article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *