หวย ธ.ก.ส. คืออะไร วันนี้เราจะมาขยายความให้ทราบกันอย่างชัดเจน เราจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าสลากออมทรัพย์ จัดทำขึ้นโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร …

หวย ธ.ก.ส. หรือสลากออมทรัพย์

หวย ธ.ก.ส. คืออะไร วันนี้เราจะมาขยายความให้ทราบกันอย่างชัดเจน เราจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าสลากออมทรัพย์ จัดทำขึ้นโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่ธนาคารจัดทำให้กับประชาชนทั่วไป ช่วยให้คุณรู้จักการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยการซื้อหวยธ.ก.ส. เก็บไว้นั่นเอง และมากไปกว่านั้นเงินต้นที่เราลงทุนซื้อ หวย ธ.ก.ส. ไม่ได้หายไปไหน แต่จะแปรเปลี่ยนเป็นการได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และยังมีสิทธ์ลุ้นรางวัลของหวย ธ.ก.ส.ในแต่ละงวดอีกด้วย ระยะเวลาที่มีสิทธิ์ลุ้นถึง 24 เดือน

ซื้อหวย ธ.ก.ส. ที่ไหนได้บ้าง?

ราคาสลาก ธ.ก.ส. เริ่มต้นอยู่ที่หน่วยละ 50 บาท ไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการซื้อ ช่องทางการซื้อสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส .สามารถซื้อได้ที่ช่องทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus เท่านั้น แต่คุณต้องทำการเปิดบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันก่อน  เวลาถูกรางวัลจะมีการแจ้งเตือนและระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณอัตโนมัติ เป็นการซื้อสลากทางช่องทางออนไลน์จึงได้รับเป็น e-Slip เป็นหลักฐานในการซื้อเท่านั้น(ไม่มีบัตรสลากให้) สามารถตรวจสอบประวัติเลขสลากที่เราซื้อ งวดที่เราถูก หรือตรวจรางวัลต่างๆ ได้ที่ แอปพลิเคชัน BAAC Mobile  และรับชมถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลหวย ธ.ก.ส. ผ่านช่องทางออนไลน์ Youtube , Facebook, เว็บไซด์ของ  BAAC Thailand  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

ชนิดของหวย ธ.ก.ส. มีดังนี้

  • สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. (ชนิดไร้ตราสาร) มีอายุสลาก 2 ปี ราคาสลากอยู่ที่หน่วยละ 50 บาท
  • หากฝากครบกำหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.070 ต่อปี (ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี)

ผลรางวัลของหวย ธ.ก.ส. ประกอบด้วย ดังนี้

เนื่องด้วยรางวัลของหวย ธ.ก.ส. แต่ละครั้งจึงมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเป็นจำนวนมาก ครั้งละ 24 รางวัล

  1. รางวัลที่   1              มูลค่ารางวัล                            รางวัลละ                                5,000,000                   บาท
  2. รางวัลที่   1             ต่างหมวด มี 59 รางวัล           รางวัลละ                                 3,000                   บาท
  3. รางวัลที่   2 มี 180 รางวัล                         รางวัลละ                                 2,000             บาท
  4. รางวัลที่   3             มี 600 รางวัล                         รางวัลละ                                1,000                  บาท
  5. รางวัลที่   4              มี 1,200 รางวัล                       รางวัลละ                                  400                  บาท
  6. รางวัลที่   5              มี 6,000 รางวัล                        รางวัลละ                                  300              บาท
  7. รางวัลเลขท้าย   4 ตัว มี 60,000 รางวัล                 รางวัลละ                                 25               บาท
  8. รางวัลเลขท้าย   3 ตัว มี 600,000 รางวัล               รางวัลละ                                10                 บาท

ในปี 2567 นี้ การลงทุนโดยการซื้อสลาก ธ.ก.ส. น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณได้ เพราะธนาคารทั่วประเทศตอนนี้มีอัตราการเพิ่มดอกเบี้ยสูงขึ้น การซื้อหวย ธ.ก.ส. จึงทำให้เป็นการเก็บเงินเพื่อเพิ่มดอกเบี้ย และลุ้นผลรางวัลตอบแทนได้ทุกงวด คล้ายกับ สลากออมสิน แถมปลอดภัยและไม่ขาดทุนที่จะโดนโกงเหมือนการลงทุนกับหุ้นต่างๆที่มีความเสี่ยงในขณะนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *